Rotary Hakkında

ROTARY'nin TANIMI

23.Şubat 1905 tarihinde  kurulan ve dünya üzerindeki gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary'nin resmi tanımı şöyledir:
"Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek  amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur."

Rotary'nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak ifade edilir. Bu bakış açısı, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Rotaryenleri kucaklayan ortak bir tavrı belirler. Rotary insanları, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bu ortak hizmet ülküsü  sayesinde ve    amaçları doğrultusunda bir araya getirir.
Her Rotary kulübü, hizmet idealini kendi kişisel, mesleki ve toplum hayatının doyurucu bir hedefi olarak kabul eden iş ve meslek sahibi kişilerden oluşur. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil eder. Rotary bu yapılanma biçimi ile sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini amaçlar. Her Rotaryenden, kulüpteki çalışmaları dışında, fırsat bulabildiği her yer ve yolda hizmet vermesi beklenir. Rotaryenler, işlerini yalnızca geçimlerini sağladıkları bir araç olarak değil, aynı zamanda diğer insanlara da hizmet vermelerini sağlayacak biçimde düzenlenmeleri için teşvik edilir.
 
Amacı

Rotary'nin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan Hizmet ideali'ni teşvik etmek ve geliştirmek; özellikle de aşağıda sıralanan dört alanda kişileri özendirip, onlara destek vermektir:
 
1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;
2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; topluma yararlı iş ve mesleklerin
   değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı
   sayarak yüceltmesi;
3. Her üyenin, Hizmet ideali'ni iş, meslek ve kişisel hayatında uygulaması;
4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak    suretiyle, uluslararası toplum hizmeti anlayışının, iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

ROTARY'nin KURULUŞU

Rotary hareketi, 1905 yılı başlarında, o zamanlar genç bir avukat olan   Paul Harris,  yakın arkadaşı Silvester Schiele ile yaptığı görüşmeler  sonrasında, Paul Harris, Silvester Schiele, Gustavus Loehr ve Hiram Sorey, maden mühendisi Loehr'in Unitiy Building'deki 711 nolu ofisinde bir araya geldiler.  23 Şubat 1905 tarihinde yaptıkları  toplantıda almış oldukları ortak kararla, çeşitli iş kollarından seçilen işadamlarının oluşturacağı bir işadamları kulübünü hayata geçirdiler. Bu toplantı aynı zamanda dünyanın ilk gönüllü hizmet kuruluşu olan Rotary'nin de doğuşudur.

Paul Harris

ROTARY’nin kurucusu Paul Percy Harris 19 Nisan 1868 yılında    ABD Visconsin eyaletinin Racine kentinde doğdu. Ekonomik nedenlerle babası zor duruma düşünce Poul ve büyük erkek kardeşi Cecil’i   Wallingford 'ta oturan büyükbabası   tarafından yetiştirildiler.   Paul, yaşamı boyunca ona büyük bir sevgi duydu. 1888 - Paul'ün büyükbabası öldü.1891 - Paul Haziran ayında Lowa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlığa başlamadan önce,  beş yıl süreyle değişik yerleri gezerek ve farklı işlerde çalışarak yaşam deneyimini arttırdı.
İlk durak, San Francisco'ydu; Paul burada yayınlanan Cronicle adlı dergide muhabir olarak çalıştı. Aynı yerde muhabir olarak çalışan Kentucky'li Hary Pulliam' ile birlikte  basından ayrılıp Califomia'da meyve toplama işine başladılar. Los Angeles'teki bir meslek okulunda öğretmenlik yaptı. Bir  gezici tiyatro kumpanyasına katılarak Denver’de bir süre oyunculuk yaptı. Ardından yeniden basın hayatına dönerek, "Rocky Mountain News" adlı gazetede muhabirlik yaptı. Çok yakın arkadaşı   George W. Clarke'ın sahibi olduğu mermer ve granit işleyen bir firmanın gezici satış temsilcisi olarak çalıştı. İngiltereye giden bir gemide iş bularak İngiltereye gitti. Liverpool'da kısa bir süre kaldıktan sonra   geri döndü. Maryland'teki Ellicott City'e giderek mısır konservesi yapan bir işletme ve bir çiftlikte çalıştı. 
New Orleans'a giderek portakal toplama ve paketlerne işinde çalıştı.
Kasırga ve gelgit olayları nedeniyle kabaran dalgaların etkilediği insan ve diğer canlıları kurtarına çalışmalarına katıldı.
Yeniden mermer ve granit işleyen atölyedeki görevine başlamak üzere  Jacksonwill'e döndü ve firmanın  ABD'nin güneyi, Küba ve Bahama Adalarını kapsayan bölgesinin sorumlusu oldu.
Firma adına alıcı olarak İtalya, Belçika, İrlanda ve İskoçya'da merıner ocaklarını gezerek iş bağlantıları kurdu.   Avrupa'nın tüm ülkelerini ve önemli merkezlerini ziyaret etti. Dönüşünde firınanın NewYork'taki ofisinin yöneticiliğini  kabul etti. Üniversite mezuniyeti sonrasında, 5 yıl süren gezi ve kendini geliştirme sürecini tamamlayan Paul, şubat ayı sonunda Chicago'da bir hukuk bürosu açtı. Bu tarihten sonra zaman kesitinde Chicago Paul'ün sürekli ikametgahı oldu.
23 Şubat 1905 tarihinde  Paul Harris'in yakın arkadaşı Silvester Schiele ile yaptığı görüşmeler sonrasında, Paul Harris, Silvester Schiele, Gustavus Loehr ve Hiram Sorey, maden mühendisi Loehr'in Unitiy Building'deki 711 nolu ofisinde bir araya gelerek   çeşitli işkollarından seçilen işadamlarının oluşturacağı bir işadamları kulübünü hayata geçirme    kararını aldılar. Bu toplantı  aynı zamanda dünyanın ilk gönüllü hizmet kuruluşu olan Rotary'nin de doğuşuydu.
1910- İskoçya' dan göç ederek Amerika'ya yerleşen Jean Thompson ile tanışarak evlendi.   Paul ölümüne kadar geçen 35 yıllık  süreyi bu evde ve hukuk bürosunda geçirdi. Zamanının önemli bir bölümünü Rotary konvansiyonları, bölge toplantıları ve kulüp davetlerine katılıp, Rotaryenleri bilgilendirip coşkulandıran konuşmalar yaparak geçirdi.
Rotary'nin kurucusu Paul Harris 27 Ocak 1947 tarihinde  öldü. Onun adına başlatılan ve tüm Rotary dünyasının katıldığı bir bağış kampanyası sonrasında Rotary Vakfı güçlendirilerek, dünyanın en güçlü vakıflarından biri konumuna ulaştırıldı.


Sosyal Medya